Poselství života

01.02.2014 21:45

Život po vás nechce, abyste byli důslední, krutí, trpěliví, užiteční, vzteklí, racionální, neroznážní, láskyplní, zbrklí, nepředpojatí, neurotičtí, pozorní, nesmlouvaní, tolerantni, marnotratní, bohatí, ušlápnutí, jemní, nemocní, ohleduplní, zábavní, hloupí, zdraví, chamtiví, krásní, líní, zodpovědní, pošetilí, štědří, poddajní, důvěrní, požitkářští, pilní, manipulativní, schopní pronikavého pohledu do podstaty věcí, vrtošiví, moudří, sobetčtí, laskaví nebo obětovaní.

Život po vás chce, abyste vnímali důsledky všeho, pro co se rozhodnete.