Začni den úspěchem: Prvních 30 minut rozhoduje!

18.05.2014 09:54

Že náš život řídí od základu naše vlastní návyky, to mnozí z nás již moc dobře vědí. Jak však využít jednotlivé fáze dne efektivně pro svůj úspěch? Klíčovou zvyklostí úspěšných je nastartovat a naladit se na den v souladu se svou vizí, a právě proto hned po ránu velí úspěšným lidem jejich návyk okamžitě uspět. Kdo totiž uspěje už ráno, má tendenci uspět i přes den, a naopak.

“Co děláte 30 minut po probuzení a 30 minut před usnutím rozhoduje o 50 % všech vašich životních výsledků.”

Úspěšní lidé mají své zvyklosti a rituály, které je mnohdy úplně nerozesmějí, možná je úplně nezbožňují, ale jedno je jisté – přináší obdivuhodné výsledky! Jejich návyky je vždy vrátí zpět na dráhu, na níž se vydali. Znovu a znovu si připomínají, proč se na tuto dráhu vydali a jak vzdáleni jsou svému cíli. Co je jedním z nejdůležitějších návyků?

Právě noc, kdy mysl ze stavu plného vědomí prochází skrze všechny fáze spánku, se vyznačuje maximální aktivitou podvědomí. A právě doba těsně před usnutím a chvíli po probuzení je tak tou nejlepší pro práci s podvědomím. Je na nás, zda otevřených bran svého podvědomí vědomě využijeme, anebo to necháme na náhodě.

Chcete důkaz? Teď si vezměte, jak usíná a vstává průměrný člověk. Odstrašující exempláře usínají v křesle přímo u televize, nestihnou se ani umýt, a v hlavě jim proudí zlostné a rezignační myšlenky, že zítra zase musí brzy do práce. Jaký otisk realizují ve svém podvědomí…? Otisky šedi, nudy, nenaplnění, hněvu. Není divu, že ráno pak vstává oživlá mrtvola, na níž nesmí nikdo promluvit, a která se jakž takž probere až po dopití druhé kávy. To je páni život!

“Úspěšní si prostě náladu pro svůj úspěch každý den udělají. Stůj co stůj.”

Naopak člověk, který si každý večer dá před spaním několikaminutovou procházku, při níž si zrekapituluje svůj den a předem naplánuje, jaké vědomé kroky podnikne hned zítra, zasévá do svého podvědomí diametrálně rozdílné vjemy. Před usnutím si pak ještě přečte několik řádek oblíbené knihy. Podvědomí pak celou noc usilovně pracuje a umocňuje ty nejsilnější vjemy z doby těsně před usnutím, aby mu pomohlo plány relizovat. Do nového dnes vstává s postele plný energie a nadšení. Už si plně uvědomujete tu gigantickou sílu snění? A jak od dnešního dne budete usínat a vstávat vy?

“Silní milují život, dokáží si užívat jak jeho příjemné chvíle, tak i chvíle nepříjemné.”

Úspěch není o nulách na účtu – úspěch je daleko víc. Je to krom nadšení z každého dne i skálopevné rozhodnutí, že nový den bude lepší než ten předešlý. Nehledě na překážky. Zároveň je to vědomí při usínání, že nic nešlo udělat lépe. Je to den ode dne vytrvale narůstající osobní síla, jež pramení ze síly srdce každého z nás. A kde se bere ta síla, eventuálně kde můžeme najít tu nejlepší “posilovnu”, která z nás zocelí v člověka hodného úspěchu? Tuto osobní sílu vytesaly do našeho srdce, jak už jsme si řekli nesčetněkrát, naše nejhlubší návyky.

Žádná náhoda, žádné rozhněvané božstvo – to vaše návyky z vás udělaly to, kým dnes jste, co máte, jak, s kým a kde žijete. Stejně jako z kohokoli jiného. A vy jste těmi, kdo může své návyky měnit. Vybudovat nové návyky sice dá práci, udržovat návyky v běhu je však snadné. Zvolte návyky úspěšných a vytrvejte! Do 1 roka se váš život změní k nepoznání. Ve všech ohledech. Do toho!

Zdroj zde.

Kontakt

Simona Čelárová - wellness kouč pro oblast zdraví, výživy a seberealizace

PRAHA
+420 605 082 603 simona.celarova@gmail.com