„Přítomný okamžik je to jediné, co v tuto chvíli máme.“

01.02.2014 21:50

Významný terapeut John Shotter píše. "Rozdíl mezi tím, co považujeme za problematické, a tím, co považujeme za neproblematické, je rozdílem ve způsobu bytí. Otázka zní nikoli co mám dělat, ale kým mám být.“
Zdržujte se jakéhokoli úsudku. Právě vaše názory vám brání prožívat radost a vaše očekávání vás činí nešťastnými. Volte, ale nic nechtějte.
Komplexnost negativ a pozitiv je třeba přijmout. C. G. Jung pronesl : "Proboha, nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní." Být tím, kým jsem, a být za to rád. Netýrat se tím, že nejsme dokonalí, ale mít  radost z uvědomění si svých silných stránek a práce na sobě.
Každá nová myšlenka, snaha, plán, článek, kniha, kterou si přečteme s cílem růst, jsou dalšími zrnky do sbírky našeho upgradu, vyšší úrovně sebe sama. Ve větším počtu už způsobí citelnou a viditelnou změnu pro nás i ostatní.
Přestaňte se srovnávat. Jste originál. Když se přijmeme a budeme mít radost ze své spontánnosti, ze svých specifik, z toho, že jsme o něco jiní než ostatní, ale při tom stejně cenní, jde všechno tak nějak lépe.

Zde je zopár možností, jak „přítomný okamžik“ trénovat:

  • Vychutnejte si přítomný okamžik ve chvílích, které jsou neskutečně nudné. Když na někoho čekáte, zkuste na ubíhající vteřinovku na chvilku zapomenout a všimněte si, kolik se toho kolem vás najednou děje.
  • Dýchejte. Vědomě sledovat svůj dech je nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak se propojit s přítomnou chvílí, nejen ve vypjatých situacích.
  • Pokud jedete v životě naplno, vyberte si určité místo a čas, kdy každý den na chvíli vysadíte.
  • Propojte koncentraci s jakoukoliv činností. Když něco neděláte rádi - třeba domácí úklid - zkuste se oprostit od emocí (proč také úklidu věnovat jakoukoliv emoci?) a hravě se zaměřte na tak banální věci jako je držení mopu nebo pohyb vysavače.
  • Dopřejte si flow, ten příjemný moment, kdy doslova splynete s tím, co právě děláte. Stanovte si reálné cíle, za nimiž jdete, a flow se při jejich naplňování přirozeně dostaví.
  • Nepřemýšlejte nad tím, jestli zrovna prožíváte přítomný okamžik, nebo ne. Prostě to pusťte. Je to paradox přítomného okamžiku – přemýšlet nad ním nás od něj vzdaluje.
  • Přijměte skutečnost, že minulost už svými myšlenkami nezměníte a že budoucnost je nepředvídatelná,
  • Nechte to plavat, a bavte se tím, co vás baví, protože... „přítomný okamžik je to jediné, co v tuto chvíli máme.“