Praktický pohled na svět z pohledu NLP

23.07.2014 11:51

Principy NLP jsou soubor jednoduchých zásad, které pomáhají porozumět, jak NLP pohlíží na složitost světa s cílem maximálně ji přiblížit praktickému způsobu myšlení. Inspirujte se:

1. Na tomto světě nikdy nejednáme přímo.

Každý člověk si na základě svého smyslového vnímání a životní zkušenosti vytváří vlastní představu o světě, „vlastní mapu světa“, pomocí které myslí, plánuje, koná a předpokládá, že ostatní lidé vlastní podobné mapy. Avšak jako plán města není město samé, tak ani naše mapa světa nebude odpovídat mapě jiného člověka. To, co sbližuje lidi s různými mapami, je schopnost porozumět tomuto principu a dovednost komunikace.

2. Rozhodnout se k činu je lepší než nedělat nic.

Život je neoddělitelně spojen s aktivitou. Nečinnost znamená vrstvení nehybnosti, problémů a falešných iluzí. Každý úsudek, představa či plán je prověřen až činem. Čin ověří naše schopnosti, intenzitu našich tužeb, sílu našich snů, váhu našich slibů. Čin nám pomáhá zorientovat se ve světě a nasměřovat naše úsilí k úspěchu. V rozhodnutí se rodí možnost změny k lepšímu.

3. Nemáš-li možnost volby, nežiješ.

Svoboda volby je nejvzácnější dar, který lidstvo má. Člověk každým svým činem tuto svobodu realizuje a snáší její důsledky. Schopnost vytvořit si možnost volby je uměním nejsilnějších. Máš-li jen jednu možnost, jsi jako robot. Máš-li dvě možnosti, máš i sužující dilema. Teprve tři a více možností jsou tou skutečnou možností svobody volby. Tvorba možností pro svobodu volby nám pomáhá otevírat naše skryté zdroje a naplnit život radostí, zdravím, prosperitou.

4. Stejný postup – stejný výsledek.

Lidé mívají zvláštní schopnost vstupovat do vyježděných kolejí a dělat stejné chyby: v komunikaci, v plánování, v rozhodování, ale i v partnerských vztazích. Lidé dělají stejné omyly. Volí si stejně nevhodné postupy, stejně nevhodné partnery, ztrácejí čas, zdraví, léta života i peníze. Jestliže děláš to, cos dělal vždycky, dosáhneš toho, cos stejně vždycky měl. Takže pokud to, co děláš, nefunguje, dělej něco jiného! Je snadnější změnit sebe než ty ostatní.

5. Neexistuje prohra, je jen poučení.

Brečet nad rozlitým mlékem a smát se z toho, že příště nebudete vařit kafe na kolečkových bruslích je investice stejné energie do hněvu a bezmocnosti anebo do radosti z ponaučení. Neexistuje chyba, jsou jen výsledky. Neexistuje omyl, je to jen zkušenost. Každá zkušenost je neopakovatelná možnost poučit se.

6. Zkušenost sama o sobě nemá smysl.

Z jídelního lístku se nikdo nenaučil vařit. Krásné názvy jídel v kožených deskách, psané zdobeným písmem vám nikdy nedají to, co týden v kuchyni po boku maestra vaření. Veškerý smysl zkušenosti tkví v kontextu, tedy v tom, k čemu se zkušenost vztahuje.

7. Nemůžeš nekomunikovat.

Sdělení předáváme našim tělem, oblečením, postojem, zálibami, gesty, mimikou, když nic neříkáme i když jsme nepřítomni. Téměř 93% veškeré komunikace probíhá neverbálně. Jde jen o to, jestli to děláme vědomě, naplňujeme své cíle, nebo podvědomě a snášíme veškeré důsledky. Je lepší umět komunikovat a rozumět komunikaci jiných.

8. Smyslem komunikace je následná reakce.

Když člověk komunikuje, očekává reakci. Výsledná reakce se může lišit od našeho očekávání. Avšak komunikovat znamená mít šanci docílit žádaného výsledku. Neexistuje člověk, který by nereagoval, je to vždy jen otázka mistrovství řečníka.

9. Každé lidské chování je založeno na pozitivním úmyslu.

Vidět v lidském snažení pozitivní úmysl, znamená přiblížit se k jeho podstatě a sáhnout do nejčistší studnice jeho bytí. Věřit v opak znamená opak i vytvářet. Je účinnější komunikovat s čistou podstatou člověka a zvyšovat jeho úctu k sobě samému. Svět se tím stává půvabnější.

10. Jestli to někdo dokázal, můžeš to dokázat taky.

Dokážeme všechno, co si umíme do detailů představit. Paměť a představivost využívají stejné možnosti a mají stejné účinky. Každý z nás vytváří, nebo by mohl vytvářet, předpoklady k tomu, aby dokázal cokoliv chce. Chce to jenom uspokojit mysl a najít svůj vytoužený cíl.

11. Můžeme ovlivnit cokoliv.

Dávná i nedávná historie dokazuje, že lidé, kteří se dokázali nejrychleji zorientovat v prostředí a v době, v které žili, dosahovali největších úspěchů. Schopnost vidět věci z jiné perspektivy a neztratit půdu pod nohama je základní šancí na úspěch. Jedinec s nejpružnějším myšlením a chováním může maximálně ovlivnit (a obecně i ovlivňuje) cokoliv a kohokoliv.

12. Výjimečnost pramení ze svobody volby.

Každý člověk je pro vesmír neopakovatelným dílem. Promítnout tuto výjimečnost do svého života, znamená nepocítit nedostatek, strach, smutek, chorobu, neštěstí. Svou výjimečnost je nutné potvrdit schopností a odvahou svobodně se rozhodovat. Obyčejně se bortí a časem zaniká. Výjimečnost je darem pro tento svět. Svět miluje výjimečné. Výjimeční se rozhodují svobodně.

13. Moudrost tkví v umění vidět věci z více perspektiv.

Porozumět světu neznamená strávit život v knihovnách. Porozumět světu znamená najít svůj individuální, radostný a tvořivý pohled. Osobitost, radost, tvořivost a víra v pozitivní motivaci lidského konání pomohou najít moudrost života v každém okamžiku. Pružní a otevření lidé dokážou z této schopnosti maximálně vytěžit. Život miluje ty, kteří milují život.