Najděte si čas na 12 věcí

03.04.2014 19:54
 1. Najděte si čas na práci - je to cesta k úspěchu.

 2. Najděte si čas k přemýšlení - je to zdroj síly.

 3. Najděte si čas na hraní - je to tajemství mládí.

 4. Najděte si čas na čtení - je to základní kámen k vědění.

 5. Najděte si čas k bohoslužbě - je to cesta k úctě, která vám smyje prach země z očí.

 6. Najděte si čas, abyste pomohli přátelům a mohli se z toho radovat - je to zdroj štěstí.

 7. Najděte si čas na lásku - je to svátost života.

 8. Najděte si čas ke snění - povznese to duši ke hvězdám.

 9. Najděte si čas smát se - je to zpěv, který pomáhá vypořádat se s břemeny života.

 10. Najděte si čas pro krásu - je všude v přírodě.

 11. Najděte se čas pro zdraví - je skutečným blahobytem a bohatstvím života.

 12. Najděte si čas na plánování - je to tajemství, jak získat čas pro předcházejíchích jedenáct věcí. ;)

Žít podle očekávání druhých, to není život.

Žít podle rozumu je jen hra na život.

Žít podle svého srdce, podle toho, co skutečně chceme, to je více než život.